İstanbul Fashion Incube, İstanbul’da moda alanında faaliyet gösteren en iyi yeteneklerin işletmelerinin gelişimini analiz ederek, henüz başlangıç aşamasında olan bu alandaki girişimlerinin ihtiyaçlarına göre en uygun programı sunmayı amaçlamaktadır.

İstanbul Fashion Incube sunduğu programlara tasarımcılara, kendi markalarını kurma, üretim, pazarlama, muhasebe ve finansman gibi iş süreçlerini yönetme konularında sağlanan profesyonel desteklerle, yeni girişimlerin başlangıç aşamasında taşıdığı risklerin azaltılması, yeni tasarım markalarının oluşumunun teşvik edilmesi ve moda sektörünün gelişiminin hızlandırılmasını hedeflemektedir.

Merkezin verdiği programlar sonucunda, şirket bazında gelişimini tamamlayan ve ticari olgunluğa erişen girişimciler, sektöre daha profesyonel bir şekilde adım atarak, uluslararası moda arenasında yer almak için daha güçlü bir yapıya sahip olurlar.

Yeni Moda Girişimcileri Programı yetenekli moda tasarımcıları ile, hızlı tüketim sürecinde olan dünya moda sektörüne yüksek kalite ve özgün tasarım bilinciyle bütünleşmiş markalar katmak amacıyla yola çıkan bir program olarak tasarlanmıştır.